Thursday, 31 January 2013

Contoh soalan 1

Kepada anak-anak pelajar yang baru melangkah ke alam sekolah menengah (tingkatan 1) pasti kurang faham berkenaan dengan pentaksiran berasaskan sekolah (PBS) yang baru dilaksanakan untuk tahun yang kedua ini.  Di sini saya mahu tunjukkan contoh soalan yang dapat membantu pelajar memahami PBS bagi matapelajaran sejarah..


B1D1E1
1.    Apakah maksud sejarah yang diberikan oleh Herodotus?
     A    Catatan tentang sikap manusia masa lampau                     Jawapan : C (m/s: 4)
     B    Peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa dahulu
     C    Penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka
            melakukannya                                                                            
     D    Kisah perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat zaman dahulu

B1D1E2
2.    Lengkapkan jadual di bawah
Istilah
Maksud

Kurun atau abad

__________________________________
Jwpn: jangka waktu seratus tahun (m/s: 6)


Zaman

__________________________________
Jwpn: jangka masa tertentu yang mempunyai keistimewaan dan pertalian masa  (m/s: 6)


Masihi

__________________________________
Jwpn: tahun atau kurun yang dihitung sesudah kelahiran Nabi Isa (m/s: 6)


Hijrah

__________________________________
Jwpn: tahun Islam yang bermula dari tarikh Nabi Muhammad s.a.w berpindahdari Mekah ke Madinah (m/s: 6)

Kronologi

__________________________________
Jwpn: berurutan mengikut masa kejadian (m/s: 6)

Dekad

__________________________________
Jwpn: jangka masa sepuluh tahun (m/s: 6)

B1D1E3
3.    Apakah tujuan utama kita mempelajari sejarah?
A Melahirkan perpaduan dan suasana harmonis
B Membolehkan kita mendapat iktibar dan pengajaran       Jawapan : B  (m/s: 14)
C Mewujudkan rasa bangga terhadap kekuatan kuasa Barat
D Membentuk masyarakat yang bersikap aktif dalam politik
B2D1E1
4.     Antara yang berikut, manakah ciri-ciri sejarah?
 I          Fakta yang benar
            II          Penting dan bermakna
           III          Direka berdasarkan pengalaman
           IV         Boleh ditafsir dan ditokok tambah
         A   I dan II
        B   I dan IV                                                                                 Jawapan : A (m/s: 4-8)
        C   II dan III
        D   III dan IV
B2D1E2
5. Senarai berikut merupakan bahan penting dalam pengkajian sejarah tempatan.

            Sumber
 
Serpihan tembikar, kulit kerang, beliung, dan tulang mawas


    Senarai tersebut boleh dikategorikan sebagai?
   I      Sumber primer
   II     Sumber sekunder
   III    Sumber sejarah
   IV   Sumber arkeologi

    A   I dan II
    B   I dan IV                                                                         Jawapan : B  (m/s: 9-12)
    C   II dan III
    D   III dan IV
B2D1E3
6. Mengapakah kaedah arkeologi sangat penting untuk mengkaji kehidupan    
    masyarakat zaman prasejarah?
   A Kaedah arkeologi mudah dan murah
   B Kaedah arkeologi diperoleh melalui proses cari gali                Jawapan : D  (m/s: 12)
   C Bahan-bahan arkeologi tahan lama dan tidak mudah rosak
   D Masyarakat prasejarah tidak merekod apa-apa tentang kehidupan mereka
B2D1E4
7.  Ceritakan peristiwa masa lalu yang tidak dapat kamu lupakan tentang diri dan keluarga
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Jawapan : yang munasabah
B3D1E1
8.  Nyatakan peristiwa penting yang berlaku pada 31 Ogos 1957?
______________________________________________________________________
Jawapan : Pemashyuran Kemerdekaan Tanah Melayu   (m/s: 7)

B3D1E2
9.  Berdasarkan jadual di bawah, tandakan ( / ) pada ruangan yang betul
Bahan
Sumber Primer
Sumber Sekunder
Buku

/
Artifak
/

Manuskrip
/

Minit mesyuarat

/
Temubual

/
Dokumentasi

/
Ensiklopedia

/
Mikrofilem

/
 Jawapan : (m/s: 9)

p/s: Bentuk soalan bergantung kepada tahap pelajar dan diubahsuai oleh guru matapelajaran sejarah

No comments:

Post a Comment